→Welkom

Internet is niet meer weg te denken uit ons leven. We raken steeds meer gewend aan het online communiceren. Online begeleiden biedt een waardevolle aanvulling op (en soms zelfs vervanging van) face to face gesprekken. De echte kracht van online begeleiden schuilt in de mogelijkheid om frequenter en intensiever contact te onderhouden met de psycholoog. Hierdoor ontstaat een levendige interactie, waardoor het eigen ontwikkelingsproces wordt vergroot.

Privacy Policy

Caroline Horikx, Arbeid en Gezondheid

Torenberglaan 1  5628 EL Eindhoven        0651 686906       ch@carolinehorikx.nl          psycholoogAenG

@     

☏  

✉ ︎