→Welkom

Psycholoog Arbeid & Gezondheid houdt zich bezig met de relatie tussen arbeid en gezondheid. Dat kan op verschillende niveaus. Ik richt me vooral op de individuele mens in de organisatie. Mijn insteek: 'Een individuele actie heeft zin als het effect heeft op de organisatie.'

De Zelfkennis methodiek is bedoeld om het verhaal achter het verhaal duidelijk te maken. Zo krijg je inzicht in de (onbewuste) drijfveren, wensen en automatismen. Vanuit dit inzicht ben je beter in staat om tot actie over te gaan.

EMDR ( Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is de verzamelnaam voor een set procedures die herinneringen aan schokkende of krenkende ervaringen verwerken. Therapeuten gebruiken EMDR als deze herinneringen in het heden nog nare effecten geven. EMDR is effectief bij post traumatische stress-stoornissen (PTSS), maar ook bij uiteenlopende andere psychische klachten (faalangst, spanningen, somberheid, burn-out) als deze mede zijn ontstaan als gevolg van nare ervaringen.

Ik heb de opleiding tot CSR Coach bij het CSRCentrum gevolgd. Ik heb daar vooral geleerd dat alle systemen na intensief gebruik hersteltijd nodig hebben: of het nu gaat om de beenspieren van een atleet of het hoofd van een manager, boekhouder of leerkracht. Het vergroten van je herstelvermogen is de basis voor een succesvol begeleidingstraject.

Internet is niet meer weg te denken uit ons leven. We raken steeds meer gewend aan het online communiceren. Online begeleiden biedt een waardevolle aanvulling op (en soms zelfs vervanging van) face to face gesprekken. De echte kracht van online begeleiden schuilt in de mogelijkheid om frequenter en intensiever contact te onderhouden met de psycholoog. Hierdoor ontstaat een levendige interactie, waardoor het eigen ontwikkelingsproces wordt vergroot.

Privacy Policy

Caroline Horikx, Arbeid en Gezondheid

Torenberglaan 1  5628 EL Eindhoven        0651 686906       ch@carolinehorikx.nl          psycholoogAenG

@     

☏  

✉ ︎